Meet Mairead deBlaca

Máiréad deBláca was born in Cork, and graduated from University College Cork with a primary degree in Archaeology and History.

Over the past 20 years, Máiréad has worked and lived in the US, the Middle East and Ireland and travelled extensively in Europe, Asia, Africa and Latin America. Her reactions to and interaction with different cultures, coupled with the act of travelling itself are among her many influences.

Máiréad's abstract style uses colour and texture to marry together the emotional with the physical. Her work is of a very personal nature and she works instinctively, blending her feelings at the time with natural forms from nature, or landscapes.

Máiréad is currently exhibiting her work in Washington DC and Dublin.
She can be contacted at mairead@deblaca.eu.

As a result, her work is not usually an interpretation of one place in time, instead a representation of several places all drawn together with a common emotional thread. Her titles will sometimes suggest, but the viewer will interpret for themselves, through their connection with her works.

Her technique involves building an image in several layers, scratching and over-painting in her studio. She will sometimes work on several paintings at a time.

  

Baineann stíl Mhairéad le dathanna agus uige na péinte a úsáid chun mothúcháin agus substaint a tharraingt le chéile. Is rud pearsanta é an saothar allabhrach seo, agus oibríonn sí go hiomasach, ag úsáid íomhánna nádúrtha ón dúlra – nó ón tírdhreach – chun a cuid mothúchán a chur in iúl.

Dá bharr seo, ní forléiriú é a saothar, go minic, ar aon achar áirithe ama, seachas léiriú ar mhórán láithreacha tarraingthe le chéile in aon chuisle mhothúchánach amháin. Tá glór mánla, ach fós cumhachtach, ag a cuid teideal, agus déanann siad ceangal leis an lucht féachana ar bhonn maoithneach, bunaíoch.

Baineann a teicníc le híomhá a thógáil ar mhórán sraitheanna, le scríobadh agus le hathphéinteáil. Gintear íomhá ina ceann, forbraíonn sí agus athraíonn sí go dtí go ndéantar pictiúr di faoi dheireadh ar chanbhás. Ó am go chéile oibríonn sí ar phictiúir éagsúla ag aon am amháin. Uaireanta glacann sé roinnt míonna uirthi sula ngéilleann saothar righin dá smacht agus dá slacht.